ยินดีต้อนรับท่านสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์
(S-online)

1.รับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ (ยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเอง)
  • - นักศึกษาใหม่ รับสมัครและลงทะเบียนเรียน .....วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  • - นักศึกษาเก่า ลงทะเบียนเรียน .....วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2.ให้ท่านเตรียมเอกสารก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ดังนี้
  • - กรณีนักศึกษาใหม่ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
  • - กรณีนักศึกษาเก่า เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา
3.หากท่านพร้อมแล้ว เชิญเลือกเมนูที่ต้องการค่ะ
*นักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ณ สถานที่ที่กำหนด